top of page

OPDAG STRESS I TIDE

Stress Detector© er et multifokus-system til early warning

Vi måler i 3D: Før, nu og fremover

Prøv

STRESS DETECTOR©

og se hvordan det virker

Klik på linket og skriv din mailadresse. Så kan du udfylde demoen

(6 spørgsmål)

og se hvordan vi opsporer stress

TESTIMONIALS

Portræt_Louise.webp

Kasper Rønslev Nielsen

Adm. direktør, stiftende partner,

Rønslev Rådgivende Ingeniører

"Vi prøvede Stress Detector for at se, om vi kunne fange stress-symptomer tidligt, inden det bliver til decideret sygdom og fravær. Det mest interessante er, at både kollegaen, medarbejderen og den derhjemme skal vurdere de enkelte stress-parametre, og hvis der er væsentlig forskel på lederens og medarbejderens egen vurdering, har det givet anledning til at snakke om trivslen og evt. sætte konkrete tiltag i værk. I modsætning til andre værktøjer har Stress Detector den fordel, at man kigger både tilbage og frem i tiden, så man får et mere nuanceret billede".

OPDAG STRESS I TIDE

Hvorfor har vi udviklet Stress Detector© 

Det er nemmere at forebygge end at behandle. Stress Detector er derfor et redskab til early warning. Med kirurgisk præcision kan du spotte, hvor du bedst griber ind for at forebygge stress i din virksomhed. Også lang tid inden stress fører til en sygemelding. Du kan desuden bruge Stress Detector til at identificere, hvor der er kapacitet til nye opgaver og fremtidige udfordringer, der kræver noget særligt af dine medarbejdere. 

Hvordan virker Stress Detector© 

Traditionelle trivselsmålinger måler, når skaden er ved at ske. Stress Detector er unik, fordi værktøjet ikke kun undersøger den aktuelle tilstand. Vi måler også i tid: Hvordan var det før? Hvordan er det i dag? Og hvilke forventninger er der til tiden fremover? 

 

Stress Detector er et multifokus-system til early warning

Vi måler i 3D: før, nu og fremover 

Stress Detector undersøger:

  • Medarbejderens vurdering af egen trivsel

  • Eget netværks vurdering af medarbejderens trivsel

  • Nærmeste kollagas vurdering af medarbejderens trivsel 

og:​

  • Medarbejderens evaluering af tiden før 

  • Medarbejderens vurdering af tiden lige nu 

  • Medarbejderens forventninger til tiden fremover 

 

Dette gør Stress Detector til det mest finmaskede redskab på markedet til at kortlægge, hvor du skal sætte ind for at undgå, at stress bliver et problem i din virksomhed.

EARLY WARNING

gennem løbende målinger af stressbelastninger

Stress Detector© analyserer alle de parametre, som kan skabe stressproblemer, både tidligere, nu og i fremtiden for den enkelte medarbejder og virksomheden. 

 

Stress Detector© er den eneste strategi, der identificerer stressparametre i 3D.

 

Stress Detector© analyserer sammenhængen mellem

EGEN TRIVSEL - NETVÆRK - NÆRMESTE KOLLEGA 

 

Det helt unikke er, at vi via 3D-analysen kortlægger sammenhængen mellem

ARBEJDSLIV - PRIVATLIV - ORGANISATION

 

Ad den vej kommer Stress Detector grundigere omkring problemerne end sædvanlige trivselsundersøgelser.

 

Stress Detector følger op efter både 6 og 12 måneder og tilbyder forankrende coaching med medarbejderne undervejs.

Tropical Leaves

En løbende undersøgelse af, hvorvidt virksomhedens stressreducerende indsats fortsat er effektiv. 

En 3D-skanning af virksomhedens forebyggende indsats med input fra individ, netværk og virksomhed.

Gennemgang af alle medvirkende medarbejdere på en konference med fokus på at identificere, om medarbejdere er ved at udvikle stress. 

Work Agility. Et redskab til at forecaste hvor i organisationen, der er kapacitet til nye krævende initiativer.

Coaching af stressramte medarbejdere.

DET FÅR DU

IMG_8337_edited.jpg
Stress Detectors logo

Vi vil bryde koden til forebyggelse af stress på arbejdspladsen. Midlerne hertil er: en profylaksestrategi mod stress, der fordrer organisationsanalyse, psykoedukation, ledesesintervention, adfærdsstrategier, aflæring og ny læring.

Vi tror på en mangefacetteret stressintervention hos individ, i afdelinger eller udvalgte områder med fokus på særlig belastningsgrad, der kan identificeres og verificeres.

Og vi tror på vores specialistviden inden for opbygning af psykologisk resiliens og ændring af menneskers mentale modeller.

VORES MISSION

VORES STRATEGI

VORES FORTÆLLING

Hvordan opstod Stress Detector©, og hvad er grundlaget for 3D-modellen?

Ideen bag Stress Detector© opstod i en erfa-gruppe for psykologer i 2016. Gruppen bestod af kliniske psykologer, erhvervspsykologer og neuropsykologer. På gruppens første møde stod det klart, at målet med gruppens arbejde skulle blive at løse den Gordiske knude om stress. Det var et brændende ønske at samle gruppens tilsammen +100 års erfaringer med forebyggelse og behandling. Vi ville gennemgå al tilgængelig viden om tilblivelse og forebyggelse af arbejdsrelateret stress og komme med et bud på en radikal ny løsning. Erfa-gruppen mødtes i de efterfølgende år og udviklede i fællesskab en model for identifikation og intervention af stressrelaterede lidelser. 

 

Modellen indebar noget nyt og unikt: Et 3D-fokus på, hvordan vi forstår forebyggelse af stress. De tre dimensioner består af: 

 

  1. Individets vurdering af egne livsvilkår. 

  2. Partners eller nærmeste netværks samt daglig leders vurdering af individets livsvilkår.

  3. Tidsdimension: De tre parters (individ, partner og netværk samt kollega) vurdering af ændringer fra før til i dag. Og fra i dag til tiden fremover.

 

3D-modellen kan dokumentere, hvor arbejdsplads og individ kan sætte ind for at forebygge stress. Modellen kan fungere som early warning i form af en prædikator for forekomst af stress. 3D-modellen kan også vise, hvor der er kapacitet (Work Agility) til at yde en særlig indsats, f.eks. før arbejdspladsen skal igennem en krævende periode.

 

To fra erfa-gruppen valgte at arbejde videre med en kommerciel udgave af 3D-modellen. Den fik navnet Stress Detector©. Modellen blev omsat til en prototype med et spørgeskema, en algoritme for behandling af de indsamlede data og en rapportgenerator. Prototypen blev afprøvet med succes i testvirksomheder og danner grundlag for den model, vi anvender i dag. 

HH2022.jpg

Henrik Hopff er erhvervspsykolog og uddannet cand. psych. Han er autoriseret, specialistgodkendt og supervisorgodkendt. Henrik er efteruddannet i systemisk og kognitiv terapi samt i Innovative Thinking System™ . Han er initiativtager til flere faglige netværk til fremme af erhvervspsykologiske og psykologiske metoder.

PH2022.jpg

Per Hulstrøm er erhvervspsykolog og autoriseret af Psykolognævnet. Han er specialist i arbejds- og organisationspsykologi og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi på specialistniveau. Per er medlem af både Dansk Psykolog Forening, Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab og Institut for Gruppeanalyse, København.

Foto Niels Henri Burkhard.jpg

Niels Henri Burkhard er erhvervsøkonom Dipl. Oek. er international iværksætter, headhunter og outplacement coach. Han har mange års erfaring med human ressources management og udvikling. Niels sidder i bestyrelsen for Stress Detector© og er ansvarlig for international forretningsudvikling.

JO FØR – JO BEDRE

Lad os tage hånd om dine medarbejderes

trivsel og velbefindende. 

Vi er klar!

Bestil

et uforpligtende

møde med os

Få et kvalificeret bud på,

hvad Stress Detector© kan

tilføre din virksomhed

bottom of page